Κων/νου Παλαιολόγου 6, 54622 Θεσσαλονίκη peswork20@gmail.com

Τι πιστεύουν οι Ευαγγελικοί

Η ομολογία Πίστεως του Κύριλλου Λούκαρι

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύριλλος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, τοις ερωτώσι και πυνθανομένοις περί της πίστεως και θρησκείας της των Γραικών, ήτοι της Ανατολικής Εκκλησίας, πώς δηλονότι...

Διαβάστε Περισσότερα

Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας και Χριστιανός

του κ. Α. Κουλούρη Ο τίτλος αυτού του άρθρου δημιουργεί ένα ερώτημα! Η απάντησι σ' αυτό το ερώτημα είναι αμφίβολη και αμφιλεγόμενη. Θα ήτο πολύ ευχερές να πη κάποιος ότι είναι δυνατόν να είσαι Έλλην και Χριστιανός, χωρίς πρόβλημα, ή να το αρνηθή. Τούτο είναι το...

Διαβάστε Περισσότερα

Η εμπειρία του παρελθόντος – μια παρακαταθήκη της Ευαγγελικής Αναμορφώσεως για τον 21 ον αιώνα – I

του κ. Αντ. Κουλούρη O τίτλος του θέματος καθώς αναφέρει "εμπειρίαν" δημιουργεί την ανάγκη μιας σύντομης αναφοράς. Ίσως ο ίδιος θα έπρεπε να προβάλω την ένστασι ότι δεν έχω επαρκείς "τίτλους" για μια τέτοια δήλωσι. Οπωσδήποτε δύο στοιχεία παρέχουν, ίσως, σε κάποιο...

Διαβάστε Περισσότερα

Η εμπειρία του παρελθόντος – μια παρακαταθήκη της Ευαγγελικής Αναμορφώσεως για τον 21 ον αιώνα – II

του κ . Αντ . Κουλούρη Συνέχεια από το προηγούμενο Β΄ Αρνητικά στοιχεία στην πορεία Αναφέρθηκε ήδη , παρενθετικά , η ύπαρξι αρνητικών στοιχείων στην πορεία της Ευαγγελικής μαρτυρίας στον Ελληνικό χώρο . Μια μικρή σταχυολόγησι αυτών σ ' έναν , ούτως ειπείν , δεκάλογο...

Διαβάστε Περισσότερα

Η εμπειρία του παρελθόντος – μια παρακαταθήκη της Ευαγγελικής Αναμορφώσεως για τον 21ον αιώνα – III

του κ. Αντ. Κουλούρη Συνέχεια από το προηγούμενο Γ΄ Θετικά στοιχεία στην πορεία Παρά το γεγονός ότι στην παράθεσι του "Δεκαλόγου" των αρνητικών στοιχείων στην πορεία των 150 ετών της ζωής της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, που αποτελεί μια πολύ ελλιπή σταχυολόγησι...

Διαβάστε Περισσότερα