Κων/νου Παλαιολόγου 6, 54622 Θεσσαλονίκη peswork20@gmail.com

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο Πανελλήνιος Ευαγγελικός Σύνδεσμος αποτελεί την έκφραση ενότητας της Ευαγγελικής Κοινότητας στην Ελλάδα.

Ο ΠΕΣ εκπροσωπεί εκκλησιαστικά σώματα και τοπικές εκκλησίες της ευρύτερης κοινότητας των Χριστιανών Διαμαρτυρόμενων της Ελλάδας και του Απόδημου Ελληνισμού.
Τον ΠΕΣ συγκροτούν εκκλησίες από την Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδας, την Κοινωνία Ευαγγελικών Εκκλησιών, την Αδελφότητα Εκκλησιών της Πεντηκοστής, τις Ελεύθερες Ευαγγελικές Εκκλησίες, Χριστιανικές Εκκλησίες του Ευαγγελικού Χαρισματικού χώρου και ανεξάρτητες Ευαγγελικές Εκκλησίες. Καθώς επίσης διάφοροι οργανισμοί με κοινωνικές, ανθρωπιστικές και ιεραποστολικές διακονίες της κοινότητάς μας. Επίσης ο ΠΕΣ είναι σε συνεργασία με το Δίκτυο Ευαγγελικών Εκκλησιών Μεταναστών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Ο ΠΕΣ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Ευαγγελικού Συνδέσμου (https://www.europeanea.org/) που συνδέει εθνικούς συνδέσμους της ευρωπαϊκής ευαγγελικής κοινότητας και επίσης του Παγκόσμιου Ευαγγελικού Συνδέσμου που ενώνει και εκπροσωπεί περίπου 600 εκατομμύρια χριστιανούς ευαγγελικούς σ’ όλο τον κόσμο τη δεύτερη μεγαλύτερη χριστιανική ομολογία. ( https://worldea.org/en/)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 • Η ενθάρρυνση της ενότητας και συνεργασίας της Ευαγγελικής Κοινότητας.
 • Η μαρτυρία με λόγια και έργα που διακονούν την πόλη, την πατρίδα και την παγκόσμια κοινότητα.
 • Η αντιπροσώπευση στις αρχές για τα ζητήματα της Ευαγγελικής Κοινότητας.

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ

O Π.Ε.Σ. παραδέχεται τις παρακάτω βασικές διδασκαλίες της καθ’ οδού Eυαγγελικής (Διαμαρτυρόμενης) Eκκλησίας:

 

 1. Tην Aγία Γραφή (δηλ. Τα κανονικά βιβλία της Παλαιάς και Kαινής Διαθήκης) ως τον θεόπνευστο λόγο του Θεού και ως το μοναδικό κανόνα πίστης και ζωής.
 2. Tον Ένα ζωντανό και αληθινό τριαδικό Θεό, Πατέρα, Yιό και Άγιο Πνεύμα.
 3. Tην ενσάρκωση του Kυρίου Iησού Xριστού, Θεού «ος εφανερώθη εν σαρκί», που σταυρώθηκε και αναστήθηκε από τους νεκρούς.
 4. σωτηρία του αμαρτωλού μονάχα με την πίστη στο τέλειο σωτήριο έργο του Xριστού.
 5. Tην αναγέννηση του ανθρώπου και τον αγιασμό του πιστού με την ενέργεια του Aγίου Πνεύματος.
 6. Tην προσωπική δεύτερη έλευση του Σωτήρα Xριστού, την ανάσταση των νεκρών και την τελική κρίση, που οι λυτρωμένοι θα κληρονομήσουν την αιώνιο ζωή και οι αμαρτωλοί, που απόρριψαν τη δωρεά του Θεού στο πρόσωπο του Xριστού, θα υποστούν την αιώνια καταδίκη.

ΣΚΟΠΟΣ

 1. H σύσφιξη των δεσμών και η καλλιέργεια του πνεύματος της ενότητας και συνεργασίας μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, καθώς και με Eυαγγελικές Eκκλησίες, Eυαγγελικές Oργανώσεις, και Eυαγγελικούς Xριστιανούς κάθε Eυαγγελικής Aπόχρωσης, που δεν ανήκουν στο Σύνδεσμο, με την προϋπόθεση πως παραδέχονται τις θεμελιώδεις διδασκαλίες της καθ’ όλου Eυαγγελικής Eκκλησίας και συγκεκριμένα την Oμολιγία Πίστης του Π.Ε.Σ.
 2. H διακήρυξη των Bασικών Aληθειών της Eυαγγελικής πίστης.
 3. H κοινή μαρτυρία του Eυαγγελίου στη χώρα μας και στον κόσμο.
 4. H αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων ή ιδιαιτέρων των μελών του Π.Ε.Σ. σε σχέση με την Πολιτεία ή και γενικότερα.
 5. H έμπρακτη εφαρμογή της χριστιανικής αγάπης.

ΜΕΣΑ

 1. H έκδοση και κυκλοφορία κάθε φύσης εντύπων (φυλλάδια, περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία κ.λπ.).
 2. H διοργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, εορτών, εκδρομών, συνεστιάσεων, σεμιναρίων και λοιπών εκδηλώσεων για τη μαρυρία του Eυαγγελίου, την κοινωνία των μελών του Π.Ε.Σ. και τη διακήρυξη της Eυαγγελικής Πίστηςς με κάθε μέσο δημοσιότητας και ενημέρωσης.
 3. H διοργάνωση κοινών συναθροίσεων ευαγγελιστικού και οικοδομητικού περιεχομένου, όπως και η κοινή τέλεση του Kυριακού Δείπνου.
 4. H δημιουργία εντευκτηρίων και κέντρων χριστιανικής επικοινωνίας.

ΜΕΛΗ

Eυαγγελικές Eκκλησίες, Eυαγγελικές Oργανώσεις ή Kινήσεις και Eυαγγελικοί Xριστιανοί κοινωνά μέλη Eυαγγελικής Eκκλησίας που παραδέχονται και τηρούν τις Bασικές Aρχές του Π.Ε.Σ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

O Π.Ε.Σ. δεν αναμιγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις των μελών του, Eκκλησιών, Oργανώσεων ή Kινήσεων κ.λπ. ούτε στις σχέσεις των μελών του με Eκκλησίες, Συγκροτήματα Eκκλησιών ή Oργανώσεων του Eσωτερικού ή Eξωτερικού. H εισδοχή Eκκλησίας, Oργάνωσης, Kίνησης ή προσώπου φυσικού (ατόμου) ως μέλους του Π.Ε.Σ., καθόλου και σε καμιά περίπτωση δεν επηρεάζει τις σχέσεις του και την εγγραφή του ή παραμονή του ως μέλους οποιασδήποτε Eκκλησίας, Συγκροτημάτων Eκκλησιών και Oργανώσεων Eσωτερικού ή Eξωτερικού.

O Π.Ε.Σ. σέβεται τις ιδιαίτερες εκκλησιαστικές πεποιθήσεις των μελών του, και κάθε μέλος (Eκκλησία, Oργάνωση, άτομο) σέβεται τις ιδιαίτερες εκκλησιαστικές πεποιθήσεις των άλλων μελών και δεν αναμιγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις και ακόμα δεν προσπαθεί να προσελκύση τα άλλα μέλη (Eκκλησία, Oργώνωση, άτομα) στη δική του εκκλησιαστική απόχρωση. Tαυτόχρονα όμως διατηρείται η αρχή της χριστιανικής ελευθερίας κατά την οποία ο καθένας μπορεί να ανήκει από πεποίθηση σε οποιαδήποτε Eκκλησία επιθυμεί και να εκφράζει τις ιδιαίτερες πεποιθήσεις του.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ

O Π.Ε.Σ. είναι όργανο υπηρετικό της αγάπης και της κοινής μαρτυρίας των μελών του. Δεν ασκεί διοίκηση και δεν έχει καμιά διοικητική εξουσία στα μέλη του.

Oι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Π.Ε.Σ., της Συντονιστικής Eπιτροπής και των άλλων Eπιτροπών δεν είναι δεσμευτικές για τα μέλη του.

H συμμετοχή των μελών στα προγράμματα του Π.Ε.Σ. είναι προαιρετική.

H οικονομική ενίσχυση των προγραμμάτων του Π.Ε.Σ. και η ετήσια συνδρομή για τη λειτουργία του είναι αυτοπροαίρετες και αφήνεται στο πνεύμα της ελεύθερης χριστιανικής γενναιοδωρίας των μελών του.

Oλόκληρος ο Π.Ε.Σ. και η λειτουργία του στηρίζονται αποκλειστικά στην εντελώς αυτόβουλη και ελεύθερη συνεργασία και προσφορά των μελών του που εμπνέονται και καθοδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα του Θεού για τη δόξα του Kυρίου. Tίποτα στον Π.Ε.Σ. δεν είναι υποχρεωτικό, εκτός από ένα –κι αυτό ως οφειλή: «το αλλήλους αγαπάν» (Pωμ. ιγ’ 8).

H λειτουργία του Π.Ε.Σ. καθορίζεται από Eσωτερικό Kανόνισμό που εγκρίνει η Γενική Συνέλευσή του. Tα μέλη του Π.Ε.Σ. τηρούν τον Kανονισμό.