Κων/νου Παλαιολόγου 6, 54622 Θεσσαλονίκη peswork20@gmail.com

Ουκρανική Κρίση

Επιστολή-ΠΕΣ   Επιστολή-Αλέξανδρου-Κατσάνη   Russian-Evangelical-Alliance   Press-Release-EEA-statement-on-Ukraine  ...