Κων/νου Παλαιολόγου 6, 54622 Θεσσαλονίκη peswork20@gmail.com

Το βιβλίο του John Piper “ο Κορωνοϊός και ο Χριστός” μεταφρασμένο στα Ελληνικά από τον Πανελλήνιο Ευαγγελικό Σύνδεσμο. Διαβάστε το online ή κατεβάστε το σε μορφή pdf.