Κων/νου Παλαιολόγου 6, 54622 Θεσσαλονίκη peswork20@gmail.com

1) Τι είναι η Εκκλησία Πεντηκοστής;

Η Εκκλησία Πεντηκοστής είναι Χριστιανική Εκκλησία. Είναι αναγνωρισμένη σε παγκόσμια κλίμακα ως Χριστιανική Εκκλησία. Λειτουργεί στην Ελλάδα μας με Άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όραμά της είναι να πιστεύει όπως οι πρώτοι χριστιανοί.

2) Τι είναι οι «Πεντηκοστιανοί;»

Είναι Χριστιανοί, μέλη της Εκκλησίας της Πεντηκοστής, έντιμοι πολίτες και συνεπείς σε όλες τις υποχρεώσεις τους (Στρατό, Παιδεία, Εφορία) στην Πολιτεία μας. Είναι απ’ όλα τα στρώματα απλοί εργάτες, επιστήμονες, καθηγητές Πανεπιστημίων, Αξιωματικοί στο Στρατό στην Αστυνομία.

3) Γιατί λέγονται Πεντηκοστιανοί;

Λέγονται , «Πεντηκοστιανοί» γιατί, εκτός από τις άλλες βασικές Αλήθειες του Ευαγγελίου, πιστεύουν ότι και σήμερα επαναλαμβάνεται το Γεγονός της μέρας της Πεντηκοστής (Πράξεις των Αποστόλων 2:1 – 4).

Δηλαδή παραδέχονται ότι, όπως η Μητέρα του Χριστού και οι Απόστολοί την μέρα της Πεντηκοστής έλαβαν Άγιο Πνεύμα και πήραν «δύναμη εξ ύψους…», έτσι και σήμερα όλοι οι χριστιανοί μπορούν να έχουν την ίδια εμπειρία με τη Χάρη του Θεού.

4) Γιατί οι Πεντηκοστιανοί είναι χριστιανοί και δεν είναι αιρετικοί;

Είναι γενικά αποδεκτό ότι αιρετικός (αίρω = σηκώνω) είναι εκείνος που εναντιώνεται και απορρίπτει τα βασικά δόγματα της Χριστιανικής πίστης: Τριαδικός Θεός, Σταυρική θυσία – Σύμβολο Πίστεως…

Οι Πεντηκοστιανοί είναι Χριστιανοί γιατί:

 1. Πιστεύουν στα παραπάνω βασικά δόγματα της χριστιανικής πίστης όπως και οι ορθόδοξοι χριστιανοί
 2. Πιστεύουν κι ακολουθούν τον Αρχηγό Ιησού Χριστό σαν τους μαθητές Του (Πράξεις ια΄ 26)
 3. Πιστεύουν σαν τη Μητέρα του Χριστού και τους αποστόλους Του (Πράξεις α΄ β΄ κεφ.)
 4. Πιστεύουν σ’ όλη την Αγία Γραφή
 5. Συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών όπως η Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην τελευταία Συνέλευση του Π.Σ.Ε., που έγινε πριν 1 έτος περίπου στην Αθήνα, συμμετείχαν Ορθόδοξοι, Πεντηκοστιανοί, Ευαγγελικοί.


5) Τι είναι οι Πεντηκοστιανοί ως προς την Ορθόδοξη Εκκλησία


Η Ορθόδοξη Εκκλησία, (βέβαια όχι όλη), δέχεται τους Πεντηκοστιανούς, όπως τους Ευαγγελικούς και Καθολικούς, ως ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΣ.

Στο βιβλίο Θρησκευτικών της Γ΄ Γυμνασίου σελ. 145 είναι γραμμένο: «Ως προς την Ορθόδοξη Εκκλησία ετερόδοξοι είναι οι χριστιανοί οι μη ορθόδοξοι». Εξ άλλου η Εκκλησία Πεντηκοστής λειτουργεί επίσημα από το κράτος παίρνοντας άδεια από το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων -Τμήμα Ετεροδόξων. ΟΧΙ τμήμα αιρετικών ή παραθρησκευτικών οργανώσεων.

6) Τι κοινό υπάρχει μεταξύ Ορθόδοξης και Εκκλησίας Πεντηκοστής;


Και τα 2 Σώματα, Εκκλησίες, πιστεύουν στην ίδια Αγία Γραφή, στο ίδιο Σύμβολο της Πίστεως και στον ίδιο Θεό.

Η Θεολογία για τον Τριαδικό Θεό είναι η ίδια. Η διαφορά τους είναι στον τρόπο επικοινωνίας με το Θεό. Δηλαδή, ο Ορθόδοξος προσκυνά το Θεό με εικόνες ενώ ο
Πεντηκοστιανός λατρεύει το Θεό χωρίς εικόνες, σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού (Ιωάν. Δ΄ 20,21). «Ο Θεός είναι Πνεύμα… οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν το Θεό με πνεύμα και αλήθεια». Οι πρώτοι χριστιανοί δεν είχαν εικόνες (Εκκλ. Ιστορία Στεφανίδη).


7) Πόσοι είναι και πού βρίσκονται οι Πεντηκοστιανοί;


Στην Ελλάδα είναι λίγοι, περίπου 13.000. Σ’ όλες σχεδόν τις χώρες της γης επίσημες στατιστικές πηγές, π.χ. Oxford University press 2000 αναφέρουν για 500 με 550 εκατομμύρια (μαζί με κείνους που παραδέχονται την εμπειρία της Πεντηκοστής).


8)Το κοινωνικό Έργο της Εκκλησίας


Η Εκκλησία Πεντηκοστής δίνει έμφαση στο Κοινωνικό Έργο εμπνευσμένη από την εντολή του Αρχηγού της, Ιησού Χριστού: «Αγάπα τον πλησίον όπως τον εαυτό σου». Βοηθάει, οργανώνει Ορφανοτροφεία, Γηροκομεία, Στέγη για άστεγους, ναρκομανείς, πρόσφυγες. Επισκέπτεται και βοηθάει φυλακισμένους, τυφλούς, λεπρούς, σεισμό-
πληκτους. Διατηρεί Τράπεζα αίματος. Βοηθά τους Γιατρούς του Κόσμου, «χωρίς Σύνορα», τη Unicef.

Γενικά βοηθά τους ανθρώπους ανεξάρτητα από χρώμα, κόμμα, φυλή, έθνος, θρησκεία. Ιδιαίτερα μεγάλα προγράμματα αναπτύσσει στο εξωτερικό με Νοσοκομεία, Στέγες για εγκαταλελειμμένα παιδιά, κλπ.


9) Οι Έλληνες ηγέτες της Εκκλησίας Πεντηκοστής


Οι περισσότεροι Έλληνες ηγέτες των Εκκλησιών Πεντηκοστής είναι άμισθοι από την εκκλησία και το κράτος. Εργάζονται στο επάγγελμά τους ως εργάτες, γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές… και παράλληλα εκτελούν τα καθήκοντά τους. Λειτουργούν στην εκκλησία, επισκέπτονται τα μέλη στα σπίτια τους. Σαν τους ηγέτες του α΄ αιώνα δεν φέρουν ιδιαίτερη αμφίεση. Ούτε έχουν βιβλιάριο Δημοσίου, που τους παρέχει ιατρική περίθαλψη και σύνταξη, όπως τους Έλληνες ορθοδόξους ιερείς. Υπηρετούν κανονικά την Στρατιωτική θητεία.


10) Οι Πεντηκοστιανοί εκκλησιάζονται;


Ναι εκκλησιάζονται. Άλλοι κάθε μέρα, άλλοι κάθε 2, 3 μέρες σε ναούς που λέγονται Ευκτήριοι Οίκοι. Έτσι ονομάζονται οι τόποι λατρείας των πρώτων χριστιανών. Στον άμβωνα τους έχουν Σταυρό ή την Αγία Γραφή ανοιχτή ή το Σύμβολο της Πίστεως. Στη λειτουργία ακούνε το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε απλή γλώσσα. Προσεύχονται… ψάλλουν με «ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές ωδές». Ψάλλουν μέσα απ’ την καρδιά τους στον Κύριο. Εφεσ. 5: 19.


11) Πώς λειτουργούν οι Εκκλησίες Πεντηκοστής


Οι Ευκτήριοι Οίκοι (=ναοί) των Εκκλησιών Πεντηκοστής λειτουργούν επίσημα και νόμιμα με την Άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Όλες οι τελετές που γίνονται π.χ. γάμοι, κηδείες, χειροτονία ηγετών είναι νόμιμες κι αναγνωρισμένες από την Πολιτεία, όπως συμβαίνει και με την εκκλησία των Ευαγγελικών και των Ορθοδόξων.


12) Οι Πεντηκοστιανοί συνεργάζονται;


Οι επίσημες Εκκλησίες Πεντηκοστής συνεργάζονται μεταξύ τους. Υπάρχουν Σύνοδοι, Αδελφότητες όπου επικοινωνούν οι ηγέτες. Υπάρχει Πανευρωπαϊκή Επιτροπή ηγετών Εκκλησιών που συνδέει όλες τις Εκκλησίες Πεντηκοστής στην Ευρώπη. Επίσης υπάρχει Παγκόσμια Επιτροπή ηγετών Εκκλησιών Πεντηκοστής που ενώνει όλες τις Εκκλησίες Πεντηκοστής σ’ όλο τον κόσμο. Οι 2 παραπάνω επιτροπές διοργανώνουν Πανευρωπαϊκά ή Παγκόσμια Συνέδρια για αδελφική επικοινωνία, ενημέρωση , συμπροσευχή, λατρεία.


Οι Πεντηκοστιανοί συνεργάζονται με τους Ευαγγελικούς στον ΠΕΣ (= Πανελλήνιος Ευαγγελικός Σύνδεσμος) και με τους ορθοδόξους στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών.


13) Η Ιστορία της Εκκλησίας της Πεντηκοστής


Μ’ αρχηγό τον Ιησού Χριστό και μ’ επίσημα ιδρυτικά μέλη τη Μητέρα Του και τους Αποστόλους Του δια Αγίου Πνεύματος ιδρύθηκε περίπου το 30 μ.Χ., τη μέρα της Πεντηκοστής, η Εκκλησία της «Πεντηκοστής». Αυτή είναι η ρίζα μας. Αυτήν την Εκκλησία οραματιζόμαστε να φτάσουμε και να ζήσουμε.


Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος οι Απόστολοι απλώθηκαν σ’ όλο τον κόσμο και «σαγήνεψαν την Οικουμένη». Αντιμετώπισαν διωγμούς, συκοφαντίες. Στη συνέχεια το Έργο το συνέχισαν οι αποστολικοί Πατέρες. Η Εκκλησία στη συνέχεια χτυπήθηκε από αιρέσεις, ψευδοδιδασκαλίες. Έγιναν Οικουμενικές Σύνοδοι. Αργότερα μπήκαν πρόσθετα συστήματα στην Εκκλησία. Μπήκε η πολιτική εξουσία. Έφυγε η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Περίπου το 1054 η Εκκλησία Πεντηκοστής, η Αποστολική, χωρίστηκε στην ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και στη Δυτική Καθολική Εκκλησία. Αργότερα με τη δίκαιη Διαμαρτύρηση εμφανίστηκε η Χριστιανική Εκκλησία των Διαμαρτυρομένων.

Μέσα στους αιώνες που κύλησαν από τον α΄ αιώνα το Άγιο Πνεύμα δεν εξαφανίστηκε. Ο Θεός το έδινε μεμονωμένα σε άτομα όπως στην Π. Διαθήκη. Με την ανατολή του 20ου αιώνα ο Θεός έκανε χάρη σύμφωνα με τον προφητικό Του Λόγο του (Ιωήλ β΄ 28-29) έδωσε το Άγιο Πνεύμα σε ομάδες χριστιανών σε διάφορα Έθνη, Καναδά, Η.Π.Α., Γαλλία, Αρμενία… Ελλάδα. Έτσι το Άγιο Πνεύμα πάλι ίδρυσε την παγκόσμια Εκκλησία Πεντηκοστής, της οποίας είμαστε μέλη.


14) Ποιες οι βασικές Αλήθειες της Εκκλησίας της Πεντηκοστής

 1. Αναγέννηση. (Ιωάν. 3:3 – Εφεσ. 2:10). Δηλ. το Άγιο Πνεύμα αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου: (Δεν κλέβει, δεν συκοφαντεί, δεν σκοτώνει).
 2. Η Σωτηρία ψυχής. (Εφεσ. 2:8). Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Μετανοούμε , εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας στο Θεό. Μας κάνει χάρη. Συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Σώζει την ψυχή μας. Δηλαδή νιώθουμε χαρά, ευτυχία, ελπίδα, αυτοπεποίθηση. Η ζωή μας γίνεται πιο όμορφη κι ενδιαφέρουσα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε κι άλλους να ζήσουν την υπέροχη ζωή που μας χαρίζει ο Εσταυρωμένος.
 3. Θεραπεία σώματος. (Ησ. νγ΄5 – Μαρκ. 16:18).
 4. Βάπτισμα στο νερό. Μετά την πίστη μας στον Χριστό ακολουθεί το βάπτισμα (Μάρκ. 16:16). Το νηπιοβάπτισμα άρχισε τον 4ο αιώνα (Εκκλ. Ιστορ. Στεφανίδη σελ. 307).
 5. Αγιασμός. Δεν μπορείς να λες ότι είσαι χριστιανός και να ζεις υποκριτική ζωή. Τα καλά έργα ακολουθούν τη Χριστιανική ζωή (Εβρ.12: 14, Γαλ. 5: 22).
 6. Βάπτισμα μ’ Άγιο Πνεύμα. (Πράξεις α΄5). Πρώτοι το πειραματίστηκαν οι απόστολοι και η Μητέρα του Χριστού.
 7. Κοινωνία σώματος κι αίματος του Χριστού. Συχνά κοινωνούμε σύμφωνα με το Α΄ Κορ. ια΄21 -29.
 8. Επίσκοποι ή Πρεσβύτεροι.
  Έχουμε και σεβόμαστε τους επισκόπους ή πρεσβυτέρους μας. Αυτός που είναι προϊστάμενος του πρεσβυτερίου είναι ο ποιμένας που τελεί τις επίσημες τελετές της Εκκλησίας κι έχει έγκριση από το σχετικό Υπουργείο Ελλάδας (Φιλ. 1:1, Πράξ. 20:28).
 9. Β΄ Έλευση Χριστού – Ανάσταση νεκρών
  Πιστεύουμε στην β΄ έλευση του Χριστού και στην ανάσταση των νεκρών «Οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάστασιν ζωής θα ζήσουν αιώνια ζωή» «Οι πράξαντες τα φαύλα εις ανάστασιν κρίσεως για αιώνια κόλαση» (Ιωάννης ε΄ 29, Ματθ. κε΄ 46).