Κων/νου Παλαιολόγου 6, 54622 Θεσσαλονίκη peswork20@gmail.com