Κων/νου Παλαιολόγου 6, 54622 Θεσσαλονίκη peswork20@gmail.com

Οι νέοι της Ευαγγελικής Κοινότητας από διάφορες εκκλησίες πρόσφεραν τεράστια βοήθεια για τους πληγέντες στη Μάντρα βοηθώντας να καθαρίσουν τις επιχειρήσεις και τα σπίτια τους από τους τεράστιους όγκους λάσπης και φερτών υλικών. Τον γενικό συντονισμό της δράσης είχε ο διακονικός οργανισμός Οperation Μobilization (Επιχείρηση Κινητοποίησης), μέλος του ΠΕΣ. Ευχαριστίες εκφράστηκαν από τις αρχές της πόλεις προς την Ευαγγελική Κοινότητα για την συνεχόμενη υποστήριξη η οποία κράτησε αρκετές μέρες.