Κων/νου Παλαιολόγου 6, 54622 Θεσσαλονίκη peswork20@gmail.com

Η Αιτή είναι μια από τις φτωχότερες χώρες στο δυτικό ημισφαίριο και από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο. Ο καταστροφικός σεισμός τον Γενάρη του 2010 δημιούργησε τραγικές καταστάσεις και η Ευαγγελική Κοινότητα της Ελλάδας συνέδραμε με πολλή αγάπη διάφορα προγράμματα εκπαιδευτικά και υγειονομικά που λειτουργεί η ΑΜG International στη χώρα αυτή.