ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ