Πανελλήνιος Ευαγγελικός Σύνδεσμος
Ο ΠΕΣ
Ποιους εκπροσωπεί
ο ΠΕΣ
Ποιοι είναι οι Έλληνες Ευαγγελικοί;
Ποιοι είναι οι Έλληνες Πεντηκοστιανοί;
Τί πιστεύουν οι Ευαγγελικοί;
Η παγκόσμια διάσταση της Ευαγγελικής Εκκλησίας
Η ιστορία των Ευαγγελικών στην Ελλάδα
Η παρουσία των Ευαγγελικών στην ελληνική κοινωνία
Θρησκευτικές Ελευθερίες
Νομικά Θέματα
Ερωτήματα που τίθενται συχνά
> Αρχική Σελίδα > Ερωτήματα που τίθενται συχνά

Έχω ακούσει ότι εσείς οι Ευαγγελικοί στοχεύετε στον προσηλυτισμό. Ποια είναι η δική σας θέση;

Η Ευαγγελική Εκκλησία συχνά έχει συκοφαντηθεί και πολλές φορές διάφοροι Ευαγγελικοί Χριστιανοί οδηγήθηκαν στο δικαστήριο για τον λόγο αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι νόμος που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα για την ταλαιπωρία των συνανθρώπων μας είναι κατάλοιπο της κυβέρνησης του δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά (1938). Προσηλυτισμός είναι η με αθέμιτα μέσα διείσδυση στη συνείδηση του συνανθρώπου. Μια τέτοια ενέργεια προϋποθέτει τις περισσότερες φορές την άσκηση εξουσίας του ανωτέρου προς τον κατώτερο ασκώντας πιέσεις, για παράδειγμα, στο χώρο της εργασίας. Τα τελευταία 150 χρόνια οι Έλληνες Ευαγγελικοί βρίσκονται κατά κανόνα στη θέση του διωκόμενου και σπάνια στη θέση εκείνου που ασκεί πιέσεις. Σε πολλές περιπτώσεις δέχονται οι ίδιοι προσηλυτιστικές πιέσεις από δημόσιους λειτουργούς, όπως, ειδικά τις προηγούμενες δεκαετίες, τους εκπροσώπους της αστυνομίας, με στόχο είτε να αλλάξουν το πιστεύω τους είτε να μη εκφράζουν το πιστεύω τους δημόσια. Μάλιστα ποτέ οι παραπάνω λειτουργοί δεν αντιμετώπισαν τη δικαιοσύνη για τις προσηλυτιστικές πιέσεις που άσκησαν στους Ευαγγελικούς συμπατριώτες μας. Η Ευαγγελική εκκλησία πιστεύει ότι η σωτηρία δεν επιτυγχάνεται με τη μετακίνηση από τη μια εκκλησία σε άλλη και ή δια της εγγραφής στους καταλόγους κάποιας ευαγγελικής εκκλησίας. Η σωτηρία είναι αποτέλεσμα της προσωπικής πίστης στον Ιησού Χριστό. Αντίθετα η Ορθόδοξη εκκλησία πρεσβεύει ότι η σωτηρία επιτυγχάνεται μόνο «δια της εκκλησίας».

Όπως και σε άλλες χώρες στον δυτικό κόσμο, η Ευαγγελική Εκκλησία διεκδικεί το δικαίωμα να διακηρύττει ελεύθερα το πιστεύω της σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία, σε μια χώρα -μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας-- που σέβεται και τις ιδέες των πολιτών της και διασφαλίζει την ελεύθερη διακίνησή τους. Σε καμία περίπτωση η ελεύθερη διακίνηση θρησκευτικών ιδεών δεν συνιστά προσηλυτισμό. Ιδανικά προσβλέπουμε σε μια δημοκρατική κοινωνία που αντιμετωπίζει την Ευαγγελική Εκκλησία όπως οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές χώρες με κυρίαρχη ευαγγελική παράδοση αντιμετωπίζουν τους Ορθόδοξους πληθυσμούς τους.

 

Κορυφή Σελίδας

 
World Evangelical Alliance
 
European Evangelical Alliance
 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΑ